Politika zaštite osobnih podataka

BUTERIN&PARTNERI odvjetničko društvo, d.o.o., Zagreb, Masarykova ulica 3, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080752526, OIB 88443826619 (dalje u tekstu Odvjetničko društvo) sukladno odredbama čl. 13. i čl. 14. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR) ovom Politikom obavještava ispitanike o okolnostima obrade koje Odvjetničko društvo vrši.

Odvjetničko društvo može Vaše osobne podatke (ime i prezime, kontakt podaci, financijski podaci) prikupljati kada nas angažirate u svojstvu Vašeg odvjetnika ili pravnog zastupnika uključujući i prije toga kada nas kontaktirate sa zahtjevom za pružanjem pravne pomoći, te kada nas kontaktirate kao mogućeg poslovnog partnera ili poslodavca, kao i u slučaju da nas sa zahtjevom za pružanjem pravne pomoći angažira protustranka. Navedene osobne podatke možemo prikupiti neposredno od Vas ili od protustranke, ili elektroničkim putem (komunikacijom putem e-maila).

U navedenim slučajevima Vaše osobne podatke prikupljamo u svojstvu voditelja obrade. U slučaju bilo kakvog pitanja vezanog uz prikupljanje ili obradu osobnih podataka, slobodni ste obratiti se našem službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail: ured@buterin-partneri.hr ili nam neposredno pisano poslati odgovarajući zahtjev. Sukladno gore već navedenom Vaše osobne podatke u navedenim slučajevima prikupljamo u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora. Pritom prikupljamo samo one podatke koji su nužni u navedenu svrhu.

Prikupljene osobne podatke ne dostavljamo trećim osobama niti izvozimo izvan granica Europske unije, osim kada je to potrebno radi ispunjenja naših obveza iz ugovora koji smo s Vama sklopili odnosno kada smo to po zakonu dužni učiniti. Primjerice, Vaše osobne podatke ćemo dostaviti nadležnom sudu radi zastupanja u sudskom postupku, odnosno protustranci ili protustrankama koje zajedno s Vama sudjeluju u postupku u kojem Vam pružamo drugu vrstu pravne pomoći, odnosno dostavit ćemo ih nadležnim tijelima mirovinskog i socijalnog osiguranja kada Vas zaposlimo.

Vaše osobne podatke također možemo koristiti i otkrivati kada je to potrebno radi zaštite naših prava i obveza ili kada smo to dužni učiniti temeljem zakona (primjerice, u slučaju sumnje na počinjenje kaznenog djela korištenjem naše stranice ili na drugi način).

Prikupljeni osobni podaci pohranjuju se na vrijeme potrebno za ispunjenje svrhe prikupljanja i čuvaju sukladno našim obvezama propisanim propisima koji se primjenjuju na našu djelatnost (10 godina po pravomoćnom okončanju postupka koji smo za Vas vodili). Kada se ne primjenjuje navedena obveza, tada ćemo Vaše podatke čuvati u razdoblju od 6 godina računajući od okončanja pružanja pravne usluge koja ne obuhvaća zastupanje u sudskom postupku odnosno od okončanja naše druge poslovne suradnje, odnosno u razdoblju od 2 godine u odnosu na prikupljanje podataka potencijalnih kandidata za zaposlenje.

Vaše osobne podatke prikupljamo na ugovornoj osnovi (izuzev za potencijalne kandidate ili poslovne suradnike) i obrađujemo automatskom i ručnom obradom, bez stvaranja bilo kakvog profila.

Ukoliko smo Vaše osobne podatke prikupili na dobrovoljnoj osnovi (potencijalni kandidati za zapošljavanje ili poslovni suradnici) u svakom trenutku imate pravo odustati od dane privole, što ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja privole. U tom slučaju možete nam se obratiti pisanim putem ili dostavom e-maila na ured@buterin-partneri.hr

Poštujemo pravo ispitanika na pristup, ispravak i ograničavanje obrade osobnih podataka, kao i prava na ulaganje prigovora na obradu i pravo na prenosivost podataka. Navedena prava ispitanici ostvaruju podnošenjem pisanog zahtjeva na našu adresu ili e-mailom na ured@buterin-partneri.hr. Pravo na podnošenje prigovora ostvaruje se prigovorom Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH.

Obavještavamo Vas i kako naša web stranica koristi cookies tehnologiju odnosno tzv. funkcionalne kolačiće. Takve kolačiće redovito koriste i druge web stranice kako bi osigurale ispravan rad stranice. Kolačići su male tekstne datoteke koje se pohranjuju na Vaše računalo ili mobilni uređaj pomoću kojeg pristupate našoj stranici, a namijenjeni su tome da naša stranica “zapamti” Vaše aktivnosti odnosno postavke (npr. jezik, font, veličina slova) u nekom duljem razdoblju, a kako ih ne biste morali unositi prilikom svakog posjeta našoj stranici. Pomoću kolačića ne prikupljamo Vaše osobne podatke.