Buterin & Partneri
Vlatka Bušić
Odvjetnik
Tel.+385 (0)1 55 02 660

Vlatka Bušić

Vlatka Bušić pruža pravnu podršku trgovačkim društvima u njihovom svakodnevnom poslovanju, kao što je izrada ugovora, općih uvjeta, internih akata, priprema odluka tijela društva, s posebnim naglaskom na pitanja iz radnopravnih odnosa. Vlatka je iskustvo stekla na području parničnog prava i to u različitim vrstama parničnih postupaka, osobito u radnim sporovima te na području prisilne naplate i (pred)stečajnim postupcima.

PODRUČJE RADA

građansko pravo (stvarno i obvezno)
građansko procesno pravo
radno pravo
ovršno pravo
insolvencijsko pravo

PROFESIONALNO ISKUSTVO

2019. vježbenik, odvjetnik Ivan Zorić
2020. vježbenik, Odvjetničko društvo Zorić i Partneri
2021. vježbenik, Odvjetničko društvo Buterin&Posavec
2022. vježbenik, Odvjetničko društvo Buterin&Partneri
2023. odvjetnik, Odvjetničko društvo Buterin&Partneri

Obrazovanje

2019. Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu
2021. pravosudni ispit s posebnom pohvalom (cum laude)

JEZICI

Engleski